Публикации

Экономическое развитие и социальные противоречия в середине и второй половине 18 в.

 Контрольная работа на белорусском языке по истории на тему: Экономическое развитие и социальные противоречия в середине и второй половине 18 в. В работе рассматриваются вопросы о нормализация экономической жизни, усилении феодальной эксплуатации. 

План

  1. Нормализация экономической жизни. Реформы
  2. феодальной эксплуатации и антифеодальные выступления
  3. Города. Внутренняя и внешняя торговля

Литература

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

1. Нормализация экономической жизни. Реформы.

Як добра вядома, у другой палове XVII — пачатку XVIII ст. шляхецкая Рэч Паспалітая, у тым ліку Беларусь, якая ўваходзіла ўяесклад, знаходзілася у стане глыбокага эканамічнага заняпаду і палітычнага крызісу. Аднак ужо другой палове XVIII ст. адбылося значнае ажыуленне ва ўсіх сферах эканомікі Беларусі. Што ж садзейнічала агульнаму гаспадарчаму ўздыму беларускіх зямель?

Па-першае, хуткі рост насельніцтва. Калі ў 1717 г. у Беларусі жыло каля 1,5 млн чалавек, то у 1791 — звыш 3,6 млн. Да канца XVIII ст. насельніцтва беларускай вёскі ўжо перавысіла ўзровень 1648 г., а гарадскія жыхары склалі каля 11 % ад усяго насельніцтва. На аснове колькаснага росту працоунага люду павялічылася вытворчасць сельскай гаспадаркі і прамысловасці.

Па-другое, узрастанне попыту на сельскагаспадарчыя прадукты як у самой Беларусі, так і за яе межамі. Аб'ём унутранага рынку на прадукцыю сяла павялічваўся галоўным чынам таму, што ўзрасло насельніцтва гарадоў і па-шырыліся таварна-грашовыя адносіны. Знешні гандаль значна ажывіўся з прычыны рэзкага павышэння цэн на збожжа на замежным рынку у другой палове XVIII ст. У Гданьску і Круляўцы, праз якія ішоў асноўны паток збожжа з Рэчы Паспалітай за мяжу, з 1750 па 1795 г. цэны на жыта павялічыліся у 4,5 — 5, пшаніцу — у 3 — 4, а на авёс і ячмень — у 2 — 2,5 раза. Таму феадалы пашыралі ўласнае заворванне, пасевы збожжавых культур. Так, у фальварках Гродзенскай эканомп з 1769 па 1777 г. пасевы жыта павялічыліся у 1,2, пшаніцы — у 1,7, ячменю — у 1,6 раза.

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

2. Усиление феодальной эксплуатации и антифеодальные выступления.

Меры вярхоўнай улады садзейнічалі эканамічнаму раз-віццю Беларусі, у тым ліку і сельскай гаспадаркі. Гэта пра-явілася ў пашырэнні фальварачнай запашкі (захад і цэнтр Беларусі) з прычыны асваення новых зямель, а таксама у выніку выцяснення сялян на горшыя землі. Узніклі новыя фальваркі. У панскіх гаспадарках удасканальвалася агратэхніка, узрастала пагалоўе хатняй жывёлы, што са-дзейнічала павышэнню ўраджайнасці, якая дасягнула сам-4. Павялічылася таварнасць вотчыннай сельскай гаспадаркі, пашырыліся яе сувязі з рынкам. Буйныя памешчыцкія гаспадаркі выраблялі прадукцыю галоўным чынам для збыту на мясцовым рынку або для продажу за мяжу.

Ва ўладаннях феадалаў на ўсходзе Беларусі фальва-рачна-паншчынная гаспадарка не атрымала шырокага развіцця. Тлумачыцца гэта як значнай аддаленасцю гэта-га рэгіёна ад цэнтра дзяржавы, так і частымі ваеннымі кан-фліктамі, у выніку якіх некаторыя маёнткі пераходзілі да ворага.

У другой палове XVIII ст. ліквідуюцца вынікі разарэн-ня і ў сялянскіх гаспадарках, ураджаі якіх былі яшчэ ніжэй, чым на панскім полі, але ўжо складалі сам-3 — 3,5. Сяляне асвойвалі пустуючыя землі, а таксама расчышчалі ад лесу новыя плошчы.

Сярэдні зямельны надзел прыватнаўласніцкіх сялян у другой палове XVIII ст. у цэлым па Беларусі склаў 0,63 валокі (больш чым 13,4 га) на адну гаспадарку. Ён быў большы, чым у перыяд войнаў і разбурэнняў (другая палова XVII — першая палова XVIII ст.), але яшчэ не дасягнуў узроўню даваеннага часу. Пры гэтым на ўсходзе Беларусі сярэдні зямельны надзел быў некалькі большым, чым у заходніх і цэнтральных рэгіёнах. Значна павялічылася у другой палове XVIII ст. і колькасць цяглавай жывёлы ў сялянскіх гаспа-дарках.  Сярэдняя па Беларусі норма рабочай жывёлы на сялянскі двор склала 1,6 — 1,7 запрэжкі (адна запрэжка — 2 валы ці адзін конь), што пе-равышала ўзровень даваеннага часу.

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

3. Города. Внутренняя и внешняя торговля.

Прыкметныя зрухі у другой палове XVIII ст. адбыліся ў эканамічным становішчы гарадоў і мястэчак. Да канца гэтага стагоддзя была адноўлена большасць гарадскіх паселішчаў. На Беларусі налічваўся 41 горад і каля 397 мястэчак з агульнай колькасцю жыхароў каля 370 тыс., што складала каля 11 % усяго насельніцтва. Аднак агульная колькасць гарадоў да канца XVIII ст. не дасягнула ўзроўню першай паловы XVII ст.

Усе большую ролю пачынаюць адыгрываць Віцебск, Гродна, Магілёў. Расце і эканамічнадужэе Мінск. У 1797 г. у горадзе налічвалася 5794 жыхары. Па колькасці жыхароў ён уступаў толькі двум гарадам Беларусі — Магілёву і Віцебску.

Па меры ўзнаўлення гарады зноў сталі засяляцца майстровым людам. Рамеснае насельніцтва ў вялікіх гарадах складала 30 — 40 %, у малых — 10 — 25 % ад агульнай колькасці жыхароў.

Першую, найбольш шматлікую групу складалі рамеснікі, якія займаліся апрацоўкай металаў. У Мінску ў другой палове XVIII ст. яны складалі 32 % ад агульнай колькасці рамеснага насельніцтва горада, у Пінску — 31, у Слуцку — 22, у Магілёве — 17 %.

Доступ к материалу ограничен

Оформите покупку для приобретения полноценной работы

Похожие работы